Spelregels

iedere speler kiest een kleur. Zet het spel tussen jullie in.

Laat om de beurt een schijfje in het spel vallen.

 

WINNAAR

De speler die het eerst 4 op ’n rij heeft

verticaal, horizontaal of diagonaal, heeft gewonnen!

Iedere speler kiest een kleur. Zet het spel tussen jullie in. 

Laat om de beurt een schijfje in het spel vallen.

 

WINNAAR

De speler die het eerst 4 op ’n rij heeft

verticaal, horizontaal of diagonaal, heeft gewonnen!

iedere speler kiest een kleur. Zet het spel tussen jullie in. 

Plaats om de beurt een appel in de boom.

 

WINNAAR

De speler die het eerst 3 op ’n rij heeft

verticaal, horizontaal of diagonaal, heeft gewonnen!

Tijdens je beurt, roep je dus een schot af met als doel een vijandig schip te raken. Je doet dit door de locatie van het schot te melden.

 

De tegenstander moet hierop melden of dit schot een misser was of een raak schot was en zo ja, welk schip getroffen is.

 

Raak Plaats nu rode pin

Mis Plaats nu witte pin

De gene van wie als eerste de boten gezonken zijn verliest

Spel voor èèn of meerdere personen. Ga in de slang staan en probeer met je handen en voeten in de slang te lopen. Leg nu een bepaald parcours af. Men kan ook meerdere slangen gebruiken. Winnaar is diegene die een parcours het snelst weet af te leggen

Om de beurt proberen de spelers een stok op te pakken uit de stapel, zonder een van de andere stokken te bewegen. Lukt dit, dan mag hij of zij proberen een volgende stok op te pakken. 

 

Als er een stok in de stapel beweegt tijdens het oppakken van een stok, gaat de beurt naar de volgende speler.

Om de beurt proberen de spelers een stok op te pakken uit de stapel, zonder een van de andere stokken te bewegen. Lukt dit, dan mag hij of zij proberen een volgende stok op te pakken. 

 

Als er een stok in de stapel beweegt tijdens het oppakken van een stok, gaat de beurt naar de volgende speler.

Alle stenen worden met de waarden naar beneden op tafel gelegd en geschud.

Elke speler trekt 5 stenen en stelt deze zo op dat ze niet zichtbaar zijn voor de andere spelers.

De speler met de hoogste dubbel-steen (bv. 6:6 of 5:5) mag beginnen.

Indien er geen van de spelers een dubbelsteen heeft, moet er opnieuw worden geschud.

De tweede speler moet een passende steen aan de openingssteen aanleggen.

De volgende speler moet aan één van de uiteinden een passende steen aanleggen en zo verder.

Einde van het spel.

De speler die al zijn stenen heeft weggespeeld heeft gewonnen.

Tijdens een beurt mag een speler de dobbelstenen ten hoogste drie keer werpen. Bij de tweede en derde worp kan hij enkele dobbelstenen opzij leggen en enkel de andere opnieuw werpen. Na de derde beurt is hij verplicht om zijn combinatie onder te brengen in een van de dertien categorieën. Dit mag ook na de eerste of tweede worp. Nadat de speler een categorie ingevuld heeft, is de volgende speler aan de beurt.

Hoe werkt dit spel

 

Je zet de pionnen in een groepje bij elkaar, vanaf circa 3-4 meter gaat nu iedereen die mee doet om de beurt gooien. Gooi je 1 pion om? Dan mag je de score van die pion noteren.

Gooi je meer pionnen om? Dan krijg je 1 punt per pion. Zet de pionnen weer overeind op de plek waar ze zijn omgevallen, ze komen dus steeds verder uit elkaar te staan!

 

Het is de bedoeling uiteindelijk precies 50 punten te scoren. Ga je over de 50 heen? Dan wordt je voor straf terug gezet naar 25 punten..ai!!!!

Speel Parachute

 

Spel Popcorn

 

Bij dit spel is het belangrijk dat je goed samenwerkt met je vrienden! Laat de ballen in de parachute stuiteren, maar zorg dat ze er niet uitvallen. Een vrolijk en leerzaam spel dat zorgt voor een hoop plezier!!